PŘÍLOHA 5: Literatura, webové stránky, kontakty

 

1. Literatura pro oblast školního šikanování                          

Základní literatura

·         Kolář M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

 

Poznámka: Pro pracovníky v ústavní a náhradní rodinné péči může být užitečná kapitola Pasťácké šikany v knize Bolest šikanování (Portál, 2001, 2005).

 

Doporučená literatura (knihy, sborníky, studie, závěrečné zprávy)

 

·         Kavalír, A. (Eds.) (2009). Kyberšikana a její prevence – příručka pro učitele. Plzeň: Dragon press s.r.o.

·         Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studii.

·         Kolář, M.(2012). Net story: Příběhy ze světa internetu. Praha: NCBI.

·         Kolář, M. (2001, 2005). Bolest šikanování. Praha: Portál.

·         Kolář, M. (2009). Skrytá podstata Hradeckého školního programu proti šikanování. In: Phillipová, L., Janošová, P. (Eds.) Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference v Praze 19.3. 2009. Praha: Tribun EU.

·         Kolář, M. (2005). Školní násilí a šikanování. Ostrava: CIT, Ostravská univerzita.

·         Kolář, M. (Ed.) (2004) Školní šikanování. Sborník z první celostátní konference konané v Olomouci na PdF UP 30.3.2004. Praha: Společenství proti šikaně.

           10-12.

·         Kolář, M. (2000, 1997). Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál.

·         Kolář, M. (2003). Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR.

·         Kolektiv autorů (2012). Elektronická šikana a jak jí řešit. (Metodický materiál.) Praha: NCBI.

·         Kopecký, K., Krejčí,V. (2010). Rizika virtuální komunikace. (Příručka pro učitele.) Olomouc: Net Univerzity. [cit. 2.12. 2012] http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni

·         Krejčí,V. (2010). Kyberšikana – kybernetická šikana.  Olomouc: E-Bezpečí. [cit. 2.12. 2012] Dostupný z WWW – http://www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/materialy-pro-studium-studie-atd

·         Parry, J., Carrington, G. (1997). Čelíme šikanování: Sborník metod. Praha: IPPP: Portál.

·         Philippová, L., Janošová,P. (Eds.) (2009). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference konané 19. 3. 2009 v Praze. Brno: Tribun EU.

Rogers,V. (2011). Kyberšikana. (Pracovní materiály pro učitele a žáky.) Praha: Portál.

·         Říčan, P., Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada.

·         Říčan, P. (1995). Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha: Portál.

 

Doporučená literatura (časopisy)

 

·         Kolář, M. (2010). Bolest kyberšikany. Informační bulletin 1. Úřad pro ochranu osobních údajů.

·         Kolář, M. (2010). Ve škole: Šikana, nebo jen škádlení? Psychologie dnes 2 (16),  56-59.

·         Kolář, M. (2009). Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika – jak rozlišit šikanování od škádlení? Řízení mateřské školy (20. aktualizace). Praha: nakladatelství dr. Josef Raabe.

·         Kolář. M. (2009). Zlo či dobro, šikanovanie alebo doberanie? In: Sociálna prevenci 1. Bratislava: Národne osvetové centrum.

·         Kolář, M. (2007). Český školský program proti šikanovaniu. Perspektivy.

·         In:   Sociálna prevencia. Bratislava: Národné osvetové centrum.

·         Kolář, M. (2007). Český školní program proti šikanování. Právo a rodina, 3.

·         Kolář, M. (2006). Jak na šikanu? Psychologie dnes 2 (12), 16-18.

·         Kolář, M. (2005) Devět kroků při řešení počáteční šikany aneb pedagogická chirurgie. Prevence 7 ( 2), 3-7.

·         Miovský, M. a kol. (2012). Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ. Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU

 

 

2. Webové stránky s tématikou školní šikany a kyberšikany

 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org

E-Nebezpeci pro učitele, www.e-nebezpeci.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu, www.ncbi.cz

 

3. Kontakty

 

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz

Poradna webu Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz

Internet poradna, www.internetporadna.cz

Kontaktní centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu, www.Horka-linka.cz

Poradna E-Bezpeci - poradenská linka zaměřená na prevenci rizikového chování na Internetu, www.napisnam.cz( Zpět na text Metodického pokynu )