PŘÍLOHA 1: Přímé a nepřímé varovné signály šikanování

 

Přímé varovné signály šikanování mohou být např.:

 

 

Nepřímé varovné signály šikanování mohou být např.:

POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť konflikty v době adaptace nových žáků nejsou vzácností!)


Rodiče žáků by si měli všímat především těchto možných signálů šikanování:
( Zpět na text Metodického pokynu )